KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Aktualności dla rodziców

Dyrektor Przedszkola informuje, że od dnia 25.05.br. przygotowano w przedszkolu 10 miejsc dla dzieci wymagających zapewnienia opieki.

 Komunikat Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 19 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznymi GIS, MZ i MEN dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz szkół podstawowych Prezydent Miasta Zgierza w uzgodnieniu z dyrektorami podjął decyzję  o przywróceniu od dnia 25 maja br. w zgierskich szkołach podstawowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, możliwość konsultacji indywidualnych lub w małych grupach z nauczycielami na terenie szkoły uczniom klas VIII(z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty)oraz maturzystom, możliwość korzystania z biblioteki szkolnej, zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 25 maja 2020r. kontynuowane będą działania zapewniające zajęcia opiekuńcze w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Warunkiem skorzystania z w/w zajęć organizowanych przez placówkę od dnia 25 maja 2020r. jest złożenie w placówce przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia o objęciu dziecka opieką do dnia 21 maja 2020 r do godziny 15:00.

Zgłoszenie skorzystania z konsultacji (uczniowie klas ósmych i maturzyści) lub zajęć rewalidacyjnych,poprzedzone zostaje kontaktem z nauczycielami placówki w celu ustalenia terminu ich realizacji.

Ze względu na sytuację epidemiczną i ograniczenia liczebności grup przedszkolnych oraz  w oddziałach I-III szkół podstawowych w pierwszej kolejności z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkołach podstawowych mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEN, pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki przysługuje dzieciom pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor placówki na podstawie wypełnionego i odpisanego  oświadczenia (zgodnego z wzorem obowiązującym w placówce), przesłanego na adres e-mail  placówki lub w inny sposób uzgodniony z dyrektorem.

Komunikat Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 11 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

po analizie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz 4 maja 2020 r., oraz stopnia przygotowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,Prezydent Miasta Zgierza w uzgodnieniu z dyrektorami podjął decyzję o zapewnieniu działań opiekuńczych i ponownym otwarciu z dniem 18 maja 2020 r.  placówki:

  • Miejskie Przedszkole nr 8 w Zgierzu – 10 miejsc,

Wyżej podana liczba miejsc, stanowi maksymalną ilość dzieci jaka może zostać przyjęta ze względów organizacyjnych i sanitarnych od dnia 18 maja 2020 roku i może ulegać zmianom.

Warunkiem skorzystania z zajęć opiekuńczych organizowanych przez placówkę,jest złożenie  w placówce przez rodziców/opiekunów prawnych Oświadczenia o objęcie dziecka opieką przedszkolną do dnia 14 maja 2020 r do godziny  15:00.

Ze względu na sytuację epidemiczną i ograniczenia liczebności grup przedszkolnych w pierwszej kolejności z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEN, pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki przysługuje dzieciom pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor placówki na podstawie wypełnionego i podpisanego  oświadczenia (zgodnego z wzorem obowiązującym w placówce),przesłanego na adres e-mail placówki lub w sposób uzgodniony z dyrektorem.

O kolejnych zmianach w ilości dostępnych miejsc oraz poszerzeniu ilości otwieranych placówek będziecie Państwo na bieżąco informowani z tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem stron internetowych poszczególnych placówek oraz na stronie miasta Zgierza.

 Rodzice zainteresowani korzystaniem z usług opiekuńczych w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Zgierzu,zobowiązani są do wypełnienia poniższych oświadczeń  i dostarczenia do przedszkola w formie elektronicznej (zeskanowany dokument, wykonane zdjęcie telefonem). Deklaracja godzin przyprowadzania i odbierania dziecka jest ściśle powiązana z organizacją pracy przedszkola na czas pandemii. 

na adres mp8zgierz@wikom.pl

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA RODZICÓW - OTWÓRZ

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W OKRESIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W CZASIE TRWANIA PANEDMII - OTWÓRZ

OŚWIADCZENIA I ZGODY  RODZICÓW - OTWÓRZ

ZAŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY - OTWÓRZ

 

Ważne! 

Proszę o zapoznanie z następującymi dokumentami

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA W OKRESIE PANDEMII - OTWÓRZ 

PROCEDURA PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA KORONAWIRUSA U DZIECI LUB PRACOWNIKÓW - OTWÓRZ

 

 

Szanowni Rodzice!
Informujemy, ze prowadzona jest ocena możliwości dostosowania placówek do warunków określonych przez Główny Inspektorat Sanitarny.
Jednocześnie dyrektorzy placówek - na polecenie Prezydenta Miasta Zgierza - przeprowadzają rozeznanie wśród rodziców i opiekunów, co do woli ponownego korzystania z opieki w przedszkolach.
 
Informacja o możliwym uruchomieniu placówek zostanie podana rodzicom z tygodniowym wyprzedzeniem.
 
Ponadto informuję, iż od dnia 6 maja 2020 roku wszystkie miejskie przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w uzgodnieniu z organem prowadzącym kontynuują nauczanie zdalne do odwołania.