KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Biedronki

GRUPA I "BIEDRONKI" - dzieci 3 i 4-letnie

Z grupą maluszków pracują  nauczycielki Donata Reczulska i Elżbieta Michalska  oraz pomoc nauczycielek - Marzena Bagińska. 
Oddział jest czynny w godzinach 8.00-15.00.

Nasza aktywność w maju:

 1. Nasze ręce (04.05.-07.05.):
  nabywanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej poprzez uczestnictwo w zabawach polegających na powtarzaniu gestów, np. zabawy paluszkowe z wykorzystaniem wierszyka pt. „ Rodzinka”, „Sroczka”; teatrzyk paluszkowy w oparciu o opowiadanie E. Rediewicz Pyznar „Do czego służą ręce?”; zabawa matematyczna według Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej- liczenie i porównywanie palców ręki i stopy (wielość, grubość, długość); powtarzanie rytmów za n- lką oraz tworzenie nowych z wykorzystaniem różnych przedmiotów i przy udziale własnego ciała; odciskanie dłoni na kartonie po uprzednim zanurzeniu ich w farbie plakatowej; doskonalenie sprawności w zakresie samodzielnego ubierania i rozbierania się.
 2. Wszystko może być muzyką (10.05.-14.05):
  rozwijanie twórczej aktywności muzycznej, nazywanie i rozpoznawanie brzmienia wybranych instrumentów perkusyjnych; przybliżenie pracy muzyka; wyjaśnienie znaczenia słów: koncert, filharmonia, dyrygent, smyczek; wiosenne zabawy przy muzyce zainspirowane piosenką „Śpiewaj tak jak on” (sł. J.Mackiewicz, muz. K.Kwiatkowska); „ W sklepie muzycznym”- ćwiczenia w liczeniu, ustalanie wyniku dodawania w zakresie trzech (3.l.); pięciu (4l.); zabawa „ Muzyczna loteryjka”- analiza sylabowa wyrazów; „Malujemy muzykę”- malowanie ilustracji do miniatury fortepianowej A.Szalińskiego „ Żabki i bocian”.
 3. Wiosna na łące (17.05.- 21.05):
  nazywanie wybranych kwiatów, ziół, zwierząt i owadów, które można spotkać na łące; ćwiczenie twórcze- lista atrybutów: Motyl jest…, Mrówka jest…, Ślimak jest…, Żaba jest…; zapoznanie ze znaczeniem barwy ochronnej w życiu zwierząt; „Mieszkańcy łąki”- rozwiązywanie zagadek słownych, wskazywanie rozwiązań na ilustracji, dzielenie nazw na sylaby; usprawnianie aparatu artykulacyjnego - naśladowanie głosów zwierząt i owadów z różnymi emocjami i z różnym natężeniem; zabawy przy piosence „ Żabki” (sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło); zabawa „Zielone żabki”- rozwijanie umiejętności liczenia w sytuacjach zadaniowych; toczenie wałeczków z plasteliny i lepienie ślimaków.
 4. Dzień Rodziny (24.04.-28.05.):
  nazywanie członków swojej rodziny, wymienianie imion rodziców i rodzeństwa, używanie zwrotów oznaczających stopień pokrewieństwa: mama, tata, siostra, brat; zabawa „Jaka jest moja mama? Jaki jest mój tata?- poszukiwanie jak największej liczby określeń w formie przymiotnikowej; wypowiadanie się na temat pracy zawodowej swoich rodziców; „ Korale dla mamy, krawaty dla taty”- zabawa matematyczna- układanie rytmów wg. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej; „Obiad dla mamy i taty”-wykonywanie powierzonych ról w zabawie tematycznej; „Śpiewamy i tańczymy dla naszych rodziców”- występy dzieci z okazji Święta Mamy i Taty.

Ważne wydarzenia:

 • Dzień Rodziny- występy przedszkolne

Koło plastyczne „Zaczarowany ołówek”

 • „ Obrazek ze strużyn” (Technika: collage ze strużyn kredek)
 • „ Kwiaty dla mamy i taty” (Technika malowanie „mokre w mokrym”)

Nasza aktywność w marcu 2021:

 1. Domowi ulubieńcy (01.03 – 05.03):
  nazywanie zwierząt hodowanych w domu, rozmowa na temat ich wyglądu, budowy, zwyczajów, sposobu odżywiania; poznawanie zasad dbania o zwierzęta, przybliżenie zawodu weterynarza; słuchanie opowiadania „Pimpuś” Anny Świerszczyńskiej, przypomnienie i utrwalenie pozycji w obronnej w przypadku ataku psa; układanie historyjki obrazkowej na postawie  opowiadania H. Bechlerowej „O kotku, który szukał czarnego mleka”; ćwiczenia logorytmiczne z wykorzystaniem rymowanki, zabawa inscenizowana przy piosence pt. „Popatrzcie na jamniczka” (sł. D. Gellner, muz. B. Kolago); ćwiczenia i zabawy w prawidłowym określaniu kierunków, stosowanie określeń: przed siebie, za siebie, w bok; „Akwarium pełne rybek”- praca plastyczna złożona”; tworzenie i kolorowanie rysunków powstałych poprzez łączenie kropek.
 2. Praca kobiet w różnych zawodach (08.03- 12.03):
  nazywanie wybranych zawodów wykonywanych przez kobiety, rozpoznawanie oraz nazywanie narzędzi i urządzeń, którymi posługują się kobiety wykonujące określone zawody, udział w zabawach tematycznych związanych z zawodami kobiet, odgrywanie wybranych ról, prowadzenie dialogu, wykonywanie czynności zgodnie z tematem zabawy”; „Co przyciąga magnes?”- zabawa badawcza z wykorzystaniem  magnesu; składanie kół różnej wielkości na połowę i wykonanie pracy plastycznej według wzoru, poruszanie się krokiem dosuwanym po kole; budowanie pozytywnych relacji w kontaktach społecznych; pełnienie dyżuru przy posiłkach; Dzień Kobiet i  Dzień Mężczyzn- składanie życzeń, przekazanie upominków.
 3. W marcu jak w garncu (15.03 – 19.03):
  nazywanie zjawisk atmosferycznych typowych dla wczesnej wiosny (przedwiośnia): śnieg, deszcz, wiatr, śnieg z deszczem, odwilż, wiosenne roztopy, kałuże, kra na rzekach; poznanie przysłowia : „W marcu jak w garncu”, wypowiadanie przysłowia wyrażając określone emocje :smutek, radość, złość, zaznaczanie wyrazów w przysłowiu za pomocą kropli deszczu; ćwiczenia słuchowe- rozpoznawanie i nazywanie dźwięków przedstawiających różne zjawiska atmosferyczne (nagrania na płycie CD); osłuchanie z tekstem i melodią piosenki „Zielona wiosna” sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło.; „Marcowy garnek”- wspólna praca plastyczna; „Kalendarz pogody”-prowadzenie obserwacji pogody i kodowanie z pomocą n-lki za pomocą znaków synoptycznych.
 4. Nadeszła wiosna (22.03 – 23.03):
  słuchanie opowiadania Ewy Stadtmuller „Witaj, wiosno” z wykorzystaniem obrazków, powtarzanie za n-lem nazw pierwszych kwiatów wiosennych: przebiśniegi, pierwiosnki krokusy, sasanki, zawilce; „Pierwsze kwiaty wiosny”- kończenie nazw na postawie pierwszej sylaby; układanie puzzli przedstawiających kwiaty wiosenne; „Zakładamy zielone hodowle w kąciku przyrody”- pielęgnowanie i obserwacja wzrostu roślin; gra na instrumentach perkusyjnych przy piosence „Zielona wiosna” sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło; wskazywanie góry i dołu kartki w sytuacjach zadaniowych; udział w zabawach polegających na powtarzaniu gestów, np. zabawy paluszkowe; udział w zabawach ruchowych z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych;  powitanie nowej pory roku podczas spaceru.

Ważne wydarzenia:

 • Dzień Kobiet; Dzień Mężczyzn- składanie życzeń, wręczanie drobnych upominków.
 • „Moja pierwsza książeczka”- rozstrzygnięcie wewnątrz- przedszkolnego konkursu plastycznego zorganizowanego we współpracy z Rodzicami.
 • Powitanie nowej pory roku- WIOSNY.

Koło plastyczne „Zaczarowany ołówek”

 • „Niezwykłe koło- mandala”- poznanie nowej techniki.
 • „Witaj Wiosno!”- malowanie farbami akwarelowymi na podkładzie z kaszy manny.

Nasza aktywność w lutym 2021:

 1. Baśnie, bajki, bajeczki (01.02-05.02):
  poznawanie bajek i baśni, wskazywanie postaci pozytywnych i negatywnych, odgrywanie scenek dramowych z pomocą n-lki, podejmowanie zabaw teatralnych z wykorzystaniem rekwizytów; "Jaka to bajka?"- składanie w całość pociętych obrazków związanych z omawianymi bajkami; "Bajkowe zagadki"- rozwiązywanie zagadek słownych, dzielenie nazw na sylaby; zabawy przy piosence "O Szewczyku Dratewce" (sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło); "Kwiatki dla babci od Czerwonego Kapturka"- zabawa matematyczna, układanie rytmów według Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej; "Złota rybka"- wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem płyty CD i gotowych elementów; samodzielne oglądanie książeczek, odkładanie na wyznaczone miejsce.
 2. Ptaki i zwierzęta zimą (08.02-12.02):
  rozpoznawanie i nazywanie wybranych ptaków przebywających w Polsce podczas zimy: wróbel, gil, gołąb, sikorka; wyjaśnianie, dlaczego należy dokarmiać zwierzęta w okresie zimy; wypowiadanie się na temat zawodu leśnika; przybliżenie pojęcia "paśnik"; "Czyj to głos?"-  zabawa ortofoniczna- słuchanie, rozpoznawanie i  naśladowanie głosów ptaków, zabawy muzyczno- rytmiczne przy piosence pt. "Głodny ptaszek (sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło); liczenie w zakresie minimum trzech (3l.); pięciu i więcej (4l.), dodawanie i odejmowanie w sytuacjach zadaniowych z pomocą n-lki;  stosowanie się do zasad ujętych w kodeksie przedszkolaka- radzenie sobie z emocjami.
 3. Tutaj rosły paprocie (15.02-19.02):
  wzbogacanie wiedzy o dinozaurach w oparciu o ilustracje oraz opowiadanie E. Stadtmuller pt. "Dinozaury"; oglądanie figurek dinozaurów; poznanie (ogólne) historii powstawania węgla kamiennego, poszerzanie słownictwa czynnego o słowa: górnik, kopalnia; oglądanie paproci w doniczce przez lupy; "Węgiel"- zabawa badawcza, rysowanie dinozaura węglem drzewnym; "Smoko Loko"- osłuchanie z tekstem i melodią piosenki (sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło); "Układamy zabawki"- szeregowanie zabawek według wielkości, stosowanie określeń: mały, duży (3l.); mały, większy, największy (4l.); "Mój Dinuś"- ozdabianie sylwety elementami wydzieranymi z kolorowego papieru.
 4. Czy jesteśmy sami w kosmosie? (22.02-26.02):
  osłuchanie z nazwami planet Układu Słonecznego, słuchanie ciekawostek na ich temat; zabawy muzyczne przy piosence pt. "Trzej kosmici" (sł. S. Kraszewski, muz. S. Marciniak); "Chmury i chmurki"-segregowanie, przeliczanie, porównywanie liczebności; "Rakieta"- praca plastyczna wykonana techniką origami na bazie kwadratów; rozwiązywanie zagadek słownych, wskazywanie obrazków przedstawiających ich rozwiązania, układanie zdań z wyrazami stanowiącymi rozwiązanie zagadek (4l.); "Rakiety"- zabawa konstrukcyjna z wykorzystaniem klocków Dienesa; zabawy i zajęcia dowolne- zgłaszanie się o pomoc do n-la w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Ważne wydarzenia:

 • "Walentynki"- zabawy w obrębie grupy (12.02.2021r.)
 • "Moja pierwsza książeczka"- wewnątrz- przedszkolny konkurs plastyczny we współpracy z Rodzicami.

Koło plastyczne: „Zaczarowany ołówek”

 • "Bałwankowa rodzinka"- formowanie i konstruowanie z masy solnej.
 • "Obrazek z kleksa" tworzenie symetrycznych wzorów poprzez złożenie kartki z zaznaczonym kleksem.

Nasza aktywność w styczniu 2021:

 1. Idzie zima ze śniegiem (04.01-08.01):
  nazywanie aktualnej pory roku; nazywanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy: śnieg, mróz, zimno, bardzo zimno, wiatr, ślisko…; „zapisywanie” aktualnej pogody za pomocą umownych znaków; słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej ilustrowanego obrazkami„ Gawronek poznaje zimę”, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu (4l.); „Zimowe czary”- zabawy badawcze- badanie i określanie właściwości fizycznych wody, śniegu, lodu; „Zima”- malowanie farbami plakatowymi na niebieskim tle; poprawne stosowanie pojęć: góra, dół.
 2. Zima może być wesoła (11.01- 15.01):
  poznawanie zasad zachowania i bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw na śniegu i lodzie; udział w zabawach twórczych- kończenie zdania „Co by było, gdyby pewnego dnia spadł śnieg kolorowy…? , kończenie myśli rozpoczętej przez nauczycielkę : śnieg jest…, bałwan jest…; osłuchanie z testem i melodią piosenki pt. „Tupu tup po śniegu”; „Kim jestem?”- pantomima- wyrażanie ruchem zimowej dyscypliny sportowej, np. jazda na nartach, na łyżwach, skoki narciarskie itp.; „ Piruety na lodowisku”- ćwiczenie grafomotoryczne- elementy metody H. Tymichowej. ”; zabawa matematyczna „Dzieci i szaliki”-poznanie podstawowych sposobów mierzenia: stopa za stopą, krokami, sznurkiem.
 3. Moja Babcia i mój Dziadek (18.01 – 22.01):
  wzbudzanie zainteresowania członkami najbliższej rodziny, określanie imieniem swojej Babci i swojego Dziadka; zabawa twórcza- kończenie zdania rozpoczętego przez nauczycielkę : Moja Babcia jest…, Mój Dziadek jest…; „Znane i lubiane zabawy mojej Babci i mojego Dziadka”- zabawy kołowe i muzyczno- ruchowe z wykorzystaniem piosenek pokoleniowych; konstruowanie gry planszowej według E.Gruszczyk-Kolczyńskiej z użyciem kostki, przestrzeganie reguł gry, rozumienie wyrażeń: do przodu, do tyłu; samodzielne przygotowanie upominku dla Babci i Dziadka; udział w uroczystości przedszkolnej o charakterze rodzinnym- prezentacja wierszy, piosenek, tańca.
 4. Karnawał (25.01-29.01):
  poznawanie zwyczajów i tradycji karnawałowych; „Zabawa karnawałowa”- teatrzyk sylwet na podstawie opowiadania Czesława Janczarskiego, zabawy w teatr- odgrywanie ról z pomocą nauczycielki; „Karnawałowe rekwizyty”- rozwiązywanie zagadek na podstawie odsłanianych fragmentów obrazka;  „Karnawałowy balonik”- rysowanie flamastrami, markerami na nietypowej powierzchni; aktywne uczestnictwo w balu karnawałowym- tańce, korowody, konkursy.

Ważne wydarzenia:

 • Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka - 20 stycznia
 • Bal karnawałowy- 27 stycznia

Koło plastyczne „Zaczarowany ołówek”:

 • „Obrazek kulkami malowany”- malowanie abstrakcyjnych kompozycji za pomocą kulki namoczonej w farbie.
 • „Maska karnawałowa”- ozdabianie szablonu maski według własnego pomysłu. Samodzielny wybór zgromadzonych materiałów, np. kolorowy papier, papier pakowy, bibuła, konfetti, serpentyny, piórka, koronki, plastelina.

Nasz aktywność w grudniu 2020:

 1. Czym podróżuje Święty Mikołaj?- przybliżenie postaci Mikołaja na podstawie ilustracji oraz piosenki „Mikołaj” ( sł. i muz. K. Bożek- Głowik); podawanie skojarzenia do słowa Mikołaj; wyrażanie swoich życzeń i próśb do Mikołaja w formie rysunku; wykonanie czapki Świętego Mikołaja- praca przestrzenna; nazywanie środków lokomocji; „Zabawny Mikołaj”- grupowanie przedmiotów według określonej cechy, liczenie przedmiotów stosownie do swoich możliwości pokazując palcem i nazywając, wskazywanie na palcach liczby policzonych przedmiotów.
 2. W świecie emocji- projekt Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury- nazywanie emocji: złość, smutek, strach, radość; rozmowa z dziećmi na temat: „Wszystkie emocje są ważne”; uczenie się sposobów radzenia sobie z emocjami, właściwego reagowania adekwatnie do bodźca; zabawy z wykorzystaniem kostki mimicznej, dobieranie obrazków do poszczególnych emocji; „ Puzzle nastrojów”- składanie obrazów pociętych na części; zespołowe wykonanie „Słoika spokoju dla złośników”.
 3. Święta tuż, tuż- poznanie zwyczajów i tradycji dotyczących Świąt Bożego Narodzenia; zabawy badawcze zainspirowane wierszem Tadeusza Kubiaka „Wesoła choinka”, badanie wybranych ozdób choinkowych wykonanych ze słomy, papieru, plastiku, poznanie pierwotnych ozdób choinkowych: szyszki, jabłka, orzechy, ciastka, ozdoby z papieru, słomy, świeczki itd.; osłuchanie z tekstem i melodią piosenki „Pod zieloną choineczką”; sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło; „Choinka”- praca plastyczna- wypełnianie konturu „rosnącą farbą”, układanie na choince dużych kryształków soli, posypywanie brokatem w różnych kolorach; „ Świąteczne wyrazy”- szukanie skojarzeń wokół słów „Święta Bożego Narodzenia”, kolędowanie przy choince.
 4. Przy wigilijnym stole- słuchanie opowiadania E.Szelburg- Zarembiny „Kto pierwszy przybył do Betlejem” z równoczesnym układaniem sylwet tworzących „Betlejemską stajenkę”; nazywanie potraw wigilijnych, poznanie zwyczaju pozostawiania wolnego nakrycia dla niespodziewanego gościa podczas kolacji wigilijnej; zabawa tematyczna „Nakrywamy do stołu”- nauka stawiania zastawy na stole, stosowanie określeń: z jednej strony, z drugiej strony, pomiędzy; słowna zabawa twórcza „Co by było, gdyby nie było Świąt Bożego Narodzenia… ; „Świąteczne zagadki”- rozwiązywanie zagadek słownych o tematyce świątecznej, wskazywanie rozwiązań na obrazkach; słuchanie kolęd i pastorałek z płyty CD; wspólne wykonanie szopki bożonarodzeniowej; „Przyszła do nas Pani Zima”- powitanie nowej pory roku.
 5. W oczekiwaniu na Nowy Rok- zapoznanie z pojęciem „rok” i cyklicznym występowaniem pór roku na podstawie wiersza Bechlerowej „Nowy Rok” ilustrowanego sylwetami, zabawy w teatr; „Marzenia na Nowy Rok”- rysowanie kredkami pastelowymi, wypowiedzi dzieci na temat powstałych prac; układanie prostych rytmów według podanego schematu- metoda E.Gruszczyk Kolczyńskiej; swobodne tańce przy muzyce z wykorzystaniem balonów, szyfonowych chustek, chusty animacyjnej.

Ważne wydarzenia:

 • „Wesołe Mikołajki w przedszkolu”- zabawy przy okazji imienin Świętego Mikołaja (4 grudnia br.)
 • „Choinka w przedszkolu i spotkanie z Mikołajem”- śpiewanie piosenki dla Mikołaja, pląsy i zabawy taneczne z Mikołajem, obdarowywanie dzieci prezentami (16 grudnia br.)

Koło plastyczne „Zaczarowany ołówek”

 • „Mikołaj”- wykonanie Mikołaja na bazie płyty CD.
 • „ Świąteczna choinka”- składanie brystolu w stożek, ozdabianie gotowymi elementami.
 • „Witamy Nowy Rok”- wydrapywanka w plastelinie.

Nasza aktywność w listopadzie2020r.

 1. Jesienna pogoda:
  rozróżnianie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla aktualnej pory roku; zabawy muzyczne przy piosence „Listopadzie” (sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło); określanie położenia przedmiotów w przestrzeni- przypomnienie i utrwalenie określeń: na, pod, nad, w, obok; ozdabianie parasola gotowymi elementami (3l.), dowolnymi kształtami samodzielnie wycinanymi z kolorowego papieru (4l.); dzielenie nazw na sylaby; zabawy badawcze z wodą.
 2. Polska- moja Ojczyzna:
  słuchanie „Legendy o Lechu, Czechu i Rusie” Beaty Gawrońskiej; nazywanie swojego kraju; rozróżnianie i nazywanie symboli narodowych (flaga, godło, hymn); słuchanie i śpiewanie refrenu hymnu narodowego z zachowaniem odpowiedniej postawy; nauka krótkiego wierszyka Marii Łaszczuk „Znak”; przeliczanie na konkretach w zakresie 3 (3l.), 5 i więcej (4l.); wykonanie flagi Polski, umiejętne posługiwanie się klejem; układanie obrazków pociętych na części, zgodne współpracowanie w małych zespołach.
 3. W co się ubrać na jesienne chłody?:
  nazywanie wybranych części garderoby, dobieranie ubrań do stanu pogody; określanie, co zdarzyło się wcześniej a co później, układanie obrazków według kolejności wydarzeń (2 obrazki 3 l., 3 obrazki 4l.); stosowanie określeń: długi, krótki; poprawne posługiwanie się pędzlem i farbą, malowanie farbą w konturze; samodzielne ubieranie i rozbieranie wybranych elementów garderoby, zapinanie guzików; zgłaszanie do nauczycielki swoich dolegliwości i złego samopoczucia.
 4. Mój przyjaciel miś:
  wesołe zabawy z misiem zainspirowane wierszem pt.„ Naprawimy misia” Czesława Janczarskiego przy okazji ŚWIATOWEGO DNIA PLUSZOWEGO MISIA; rozpoznawanie na podstawie odsłanianych fragmentów obrazka misia: Uszatka, Koralgola, Kubusia Puchatka, Paddingtona; układanie rytmu według podanego schematu- metoda E.G. Kolczyńskiej; malowanie misia farbą akwarelową; wskazywanie różnic pomiędzy dwoma pozornie jednakowymi obrazkami; pełnienie dyżuru przy posiłkach, życzenie dzieciom „Smacznego!”.

Ważne wydarzenia:

 • Narodowe Święto Niepodległości - 10 listopada 2020
 • Andrzejki- 27 listopada 2020

Koło plastyczne „Zaczarowany ołówek”

 • „Jesienny deszcz”- malowanie farbami akwarelowymi.
 • „Kolorowe abstrakcje”- technika „rysowanie nitką”.

Nasza aktywność w październiku 2020r.

 1. Co robią zwierzęta jesienią ?:
  nazywanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (nazwa, wygląd, sposób poruszania się i odżywiania, zwyczaje); lepienie jeża z masy solnej i ozdabianie wykałaczkami; stosowanie określeń: na, pod, za, w, obok; prawidłowe trzymanie narzędzia do rysowania; darcie gazety na małe kawałki.
 2. Jesień w sadzie:
  rozróżnianie i nazywanie wybranych owoców; nazywanie drzew owocowych: jabłoń, grusza, śliwa (4l.); rozpoznawanie owoców za pomocą zmysłu smaku; powtarzanie z pamięci krótkich rymowanek; rytmiczne dzielenie prostych wyrazów na sylaby (4l.); łączenie kropek i kolorowanie rysunków owoców; posługiwanie się liczebnikami głównymi w zakresie trzech (3l.), pięciu i więcej ( 4l.).
 3. Jesień w ogrodzie:
  nazywanie wybranych warzyw; rozpoznawanie warzyw za pomocą zmysłów: dotyku, węchu, smaku, rysowanie po śladzie; układanie prostych rytmów według podanego schematu, składanie obrazka pociętego na części w całość, posługiwanie się klejem w sztyfcie. 
 4. Zgierz moje miasto- moja mała Ojczyzna:
  nazywanie swojej miejscowości; rozpoznawanie na zdjęciach miejsc najbardziej charakterystycznych dla naszego miasta; osłuchanie z tekstem i melodią piosenki "Cztery córy"; malowanie farbami akwarelowymi w konturze, naklejanie gotowych elementów na określoną powierzchnię, tj. grzbiet jeża ( 3l.), wydzieranie z kolorowego papieru kolców i ozdabianie nimi jeża (4l.); sprzątanie swojego miejsca pracy; liczenie przedmiotów ustawionych w szereg, nazywanie liczebników z pomocą n-la (3l.); liczenie przedmiotów ustawionych w szereg stosownie do swoich możliwości (4l.).
 5. Co z czego otrzymujemy?:
  poznawanie pochodzenia chleba, cukru, wełny; opowiadanie, co dzieje się na obrazkach – określanie, co zdarzyło się wcześniej, a co później; zabawy muzyczne przy piosence pokoleniowej "Mało nas do pieczenia chleba"; zabawy badawcze z mąką, oglądanie i porównywanie kłosów zbóż; "Ciepły sweterek na chłodne dni" - wyklejanie konturu pociętą włóczką.

Ważne wydarzenia:

 • Pasowanie na Przedszkolaka

Koło plastyczne "Zaczarowany ołówek":

 • "Owoce z naszego sadu" - malowanie na cukrze.
 • "Jesienny liść" - malowanie poprzez kropkowanie.

Nasza aktywność we wrześniu 2020r.

 1. To jestem ja:
  podawanie swojego imienia i nazwiska (3l.); przedstawianie się na forum grupy (4l.), wskazywanie kącików zainteresowań (3l.); nazywanie poszczególnych kącików zainteresowań (4l.), osłuchanie z tekstem i melodią piosenki pt. "Jestem sobie przedszkolaczek" (sł. M.Terlikowska, muz. L.Miklaszewski), nauka wierszyka "Mam trzy lata" Ireny Suchorzewskiej, ustawianie się w kole, ustawianie i poruszanie się w parach, sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, mycie rąk z pomocą n-la (3l.); samodzielne mycie rąk(4l.).
 2. Moja grupa:
  kodeks przedszkolaka- wspólne tworzenie kodeksu, przestrzeganie zasad zgodnego współdziałania w grupie ujętych w kodeksie przedszkolaka, słuchanie wiersza Czesława Janczarskiego „Piękne zwyczaje”- stosowanie zwrotów grzecznościowych: Dzień dobry, Do widzenia ,Proszę, Dziękuję, Przepraszam, nazywanie swojego znaczka indywidualnego, rozpoznawanie kolorów podstawowych (4l.).
 3. Moja droga do przedszkola:
  poprawne reagowanie na sygnalizację świetlną: czerwone światło- stop, zielone światło- przejdź przez ulicę, próba zapamiętania numeru alarmowego 112 (4l.), próba rozpoznawania dźwięków aut uprzywilejowanych, nauka wierszyka I. Salach "Światełko",  stosowanie się do określeń: do przodu, do tyłu, wykonanie pracy plastycznej „Sygnalizator świetlny”- wypełnianie konturu sygnalizatora  kulkami z kolorowej krepiny (4l.); gotowymi elementami tj. kołami wyciętymi z kolorowego papieru (3l.), nabywanie umiejętności posługiwania się klejem.
 4. Nadeszła jesień:
  nazywanie aktualnej pory roku, rozpoznawanie wybranych drzew: kasztanowiec, dąb, jarzębina, klon- dobieranie liści i owoców (4l.), rozpoznawanie darów przyrody ( kasztany, żołędzie, liście) za pomocą zmysłu dotyku, wykonanie pracy plastycznej "Jesienny obrazek"- tworzenie kompozycji z odbitych, pomalowanych liści, klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wielkość.

Ważne wydarzenia:

 • udział w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka,
 • udział w Akcji "Sprzątanie świata"- zajęcia w ogródku przedszkolnym,
 • powitanie jesieni.