KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dyżur wakacyjny

Ważna informacja dla rodziców, którzy zgłosili dzieci na dyżur wakacyjny do Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zgierzu, ul. Łódzka 86

Przypominamy, że nie później niż do 19 czerwca 2020r. rodzic/opiekun prawny ma obowiązek potwierdzenia zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny za pośrednictwem przesłanego na adres mailowy przedszkola: mp8zgierz@wikom.pl skanu lub zdjęcia wypełnionych dokumentów, w celu zakwalifikowania dziecka do objęcia opieką przedszkolną w okresie dyżuru wakacyjnego.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia pobytu dziecka można pobrać ze strony przedszkola : http://www.mp8zgierz.wikom.pl/  

w zakładce: Przedszkole w okresie epidemii - informacje/Informacje dla rodziców

lub pobrać tu:

OŚWIADCZENIE - ZATRUDNIENIE

ZAŚWIADCZENIE Z MIEJSCA PRACY  RODZICÓW

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W OKRASIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W CZASIE PANDEMII

OŚWIADCZENIA I ZGODY RODZICÓW

Brak potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją ze zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny !!!

Ze względu na sytuację epidemiczną i ograniczenia liczebności grup przedszkolnych, w okresie wakacji będzie obowiązywała dotychczasowa zasada przyjmowania w pierwszej kolejności dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor placówki w oparciu o możliwości organizacyjne.

O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny do Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zgierzu , rodzice zostaną poinformowani telefonicznie.

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW, KTÓRZY ZGŁOSILI DZIECKO DO INNYCH PRZEDSZKOLI

Informacje o warunkach przyjęcia zgłoszonego dziecka na okres wakacji znajdują się na stronach wybranych przedszkoli!

Harmonogram dyżuru wakacyjnego na rok szkolny 2019/2020.Terminy zgłoszeń.

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny.

Kartę  należy przysłać drogą mailową na adres:  mp8zgierz@wikom.pl

Przypominam o obowiązku potwierdzenia ( do 26 czerwca br.) woli skorzystania z dyżury. Brak potwierdzenia jest jednoznaczne z rezygnacją zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny.