KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Innowacje

Innowacja pedagogiczna "Uczę i bawię się z komputerem"

autor innowacji: Elżbieta Michalskiej.

Cele główne innowacji:

 • wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, które nie posiadają komputera,
 • przygotowanie dzieci do funkcjonowania we współczesnym świecie,
 • nauczanie podstawowych zasad posługiwania się komputerem,
 • wdrażanie do bezpiecznego i higienicznego korzystania z komputera,
 • zaspokojenie potrzeb dzieci i rodziców,
 • wykorzystanie komputera do "zabawy" i nauki w celu zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności,
 • wskazywanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i zabawie.

Innowacja pedagogiczna "Play with English", Dwujęzyczne Dzieci - nauka języka angielskiego przez zabawę.

autor innowacji: Agnieszka Głowacka przy wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Cele ogólne innowacji:

 • zbudowanie podstawy dla dwujęzycznej przyszłości dzieci dzięki nauce w sposób naturalny, przez zabawę,
 • rozwijanie dwujęzyczności poprzez poszerzanie słownictwa, równolegle do rozwoju znajomości języka ojczystego,
 • rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim,
 • kształtowanie gotowości do rozwijania kompetencji komunikacyjnej,
 • rozwijanie ogólnej inteligencji i przyspieszenie rozwoju intelektualnego dziecka,
 • kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego,
 • stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świat.

Innowacja pedagogiczna "Zgierz moje miasto - moja mała ojczyzna"

Cel ogólny innowacji:

 • Rozwijanie poczucia przynależności do „małej Ojczyzny” i kształtowanie dumy ze swojego miasta.

Cele szczegółowe:

 • zapoznanie z miejscowością, w której mieszka - z jego nazwą, herbem, hymnem,
 • budzenie zainteresowania przeszłością miasta,
 • poznanie ciekawych obiektów historycznych miasta, np. domy tkaczy, Muzeum Miasta Zgierza, Łaźnia Miejska, kościół rzymsko – katolicki pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Pałac Ślubów,
 • dostrzeganie piękna krajobrazu oraz walorów turystycznych naszego miasta,
 • kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej,
 • rozwijanie umiejętności prezentacji wiedzy na temat swojego miasta,
 • wzmocnienie więzi międzypokoleniowych,
 • integracja ze środowiskiem lokalnym.