Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Informacja dla rodziców/opiekunów dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w Zgierzu.
Opłaty za przedszkole należy wnosić  do 12 dnia każdego miesiąca.
Dane do przelewu:
w tytule opłaty proszę wpisać tylko imię i nazwisko dziecka
Miejskie Przedszkole Nr 8
ul. Łódzka 86
95-100 Zgierz
BANK SPÓŁDZIELCZY W  ZGIERZU - NUMERY KONT

Opłata za pobyt 25 8783 0004 0021 6443 2000 0003
Opłata za wyżywienie 30 8783 0004 0021 6443 2000 0010.
Dzienna stawka żywieniowa:
Trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) - 10 zł.
Śniadanie + przekąska 3 zł.
Obiad - 5zł,
Podwieczorek - 2 zł
Dzienna stawka żywieniowa nie jest naliczana w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu
Dla dzieci wieku od 3 do 5 roku życia opłata wynosi 1 zł za jedną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza realizację podstawy programowej.
Dla dzieci 6 - letnich pobyt w przedszkolu jest bezpłatny.
Podstawa prawna
UCHWAŁA NR XLIV/575/18 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 stycznia 2018 r. opublikowane: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 13 lutego 2018r. poz. 704 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz przedszkolach publicznych