KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Organizacja

Przedszkole jest czynne od 1 września do 31 sierpnia, z przerwą wakacyjną, podczas której dzieci mogą korzystać z opieki placówki pełniącej  dyżur.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach   6.30 - 17.00.

W godzinach 6.30 - 8.30 - przyprowadzanie dzieci

W godzinach 12.30 - 13.00  oraz 14.40 - 17.00 rozchodzenie się dzieci 

ORGANIZACJA PRACY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

GRUPY

Grupa  I "Biedronki" - dzieci 3 i 4-letnie
Oddział czynny w godzinach 8.00-15.00
Nauczycielki: Donata Reczulska, dyrektor Elżbieta Michalska

Grupa  II "Żabki" - dzieci 4 i 5-letnie
Oddział czynny w godzinach 6.30-17.00
Nauczycielki: Dorota Glica, Elżbieta Andrzejczak

Grupa III "Tygryski" - dzieci 5 i 6-letnie
Oddział czynny w godzinach 8.00-16.00
Nauczycielki: Agnieszka Głowacka, Jadwiga Korzekwa 

Ramowy rozkład dnia dla poszczególnych grup
Grupa I "Biedronki" - dzieci 3 i 4-letnie

8.00-8.30 - Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Poranne zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, manipulacyjne, konstrukcyjne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:30-9:00 - Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

9:00-9:45 - Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć i (zajęcia edukacyjne zgodnie z planem miesięcznym, zestawy zabaw ruchowych, pojedyncze zabawy ruchowe).

9:45-11.00 - Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, koło zainteresowań, zabawy rozwijające kreatywność dzieci (badawcze, tematyczne), zabawy wspierające rozwój dziecka.

11.00-11:40 - Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, spacery.

11:40-12:00 - Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.

12.00-12:30 - Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

12:30-13:00 - Zabiegi higieniczne. Relaks, słuchanie bajek, zabawy i ćwiczenia oddechowe, elementy muzykoterapii.

13:00-14.15 - Praca indywidualna, zajęcia wspomagające, zajęcia rozwijające zainteresowania, pobyt na świeżym powietrzu, koło zainteresowań.

14:15-14.30 - Czynności przygotowawcze do podwieczorku. Podwieczorek.

14:30-15.00 - Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, konstrukcyjne, manipulacyjne, plastyczne, porządkowanie sali. Praca w grupach na zróżnicowanym poziomie. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia
Grupa II "Żabki" - dzieci 4 i 5-letnie

6.30-8.30 - Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Praca na wielu poziomach. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy integrujące grupę. Zabawy konstrukcyjne, dydaktyczne, badawcze. Zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:30-9:00 - Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

9:00-9:45 - Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć, język angielski (zajęcia edukacyjne zgodnie z planem miesięcznym, zestawy zabaw ruchowych, pojedyncze zabawy ruchowe).

9:45-11.00 - Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, koło zainteresowań, zabawy  rozwijające kreatywność dzieci (badawcze, tematyczne), zabawy wspierające rozwój dziecka.

11.00-11.40 - Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, spacery.

11:40-12.00 - Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.

12.00-12.30 - Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

12:30-13:00 - Zabiegi higieniczne. Relaks: słuchanie bajek, zabawy i ćwiczenia oddechowe, elementy muzykoterapii.

13:00-14.15 - Praca indywidualna, zajęcia wspomagające, zajęcia rozwijające zainteresowania, pobyt na świeżym powietrzu, koło zainteresowań.

14:15-14.30 - Czynności przygotowawcze do podwieczorku. Podwieczorek.

14:30-17.00 - Praca na wielu poziomach. Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, konstrukcyjne, manipulacyjne, plastyczne, porządkowanie sali. Praca w grupach na zróżnicowanym poziomie. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia
Grupa III "Tygryski" - dzieci 5 i 6-letnie

8.00-8.30 - Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy integrujące grupę. Zabawy konstrukcyjne , dydaktyczne, badawcze. Zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:30-9:00 - Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Eksponowanie pracy dyżurujących dzieci.

9:00-10:00 - Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, rytmika, język angielski.

10:00-11.00 - Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, koło zainteresowań, zabawy  rozwijające kreatywność dzieci (badawcze, tematyczne), zabawy wspierające rozwój dziecka.

11.00-11.45 - Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki.

11.45-12.00 - Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.

12:00-12:30 - Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżurów przy posiłkach.

12:30-13:00 - Relaks, słuchanie bajek, muzyk relaksacyjnej, muzyki poważnej.

13:00-14.15 - Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. Pobyt na dworze, zabawy w sali, zajęcia dodatkowe, koło zainteresowań.

14.15-14.45 - Czynności przygotowawcze do podwieczorku. Podwieczorek.

15:45-16:00 - Praca na wielu poziomach. Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne. Praca w grupach na zróżnicowanym poziomie. Zabawy i ćwiczenia utrwalające porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.