KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Organizacja

Przedszkole jest czynne od 1 września do 31 sierpnia, z przerwą wakacyjną, podczas której dzieci mogą korzystać z opieki placówki pełniącej  dyżur.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach   6.30 - 17.00.

ORGANIZACJA PRACY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

GRUPY

Grupa  I "Biedronki" - dzieci 3 i 4-letnie
Oddział czynny w godzinach 8.00-15.30
Nauczycielki: Dorota Glica, dyrektor Elżbieta Michalska

Grupa  II "Żabki" - dzieci 4 i 5-letnie
Oddział czynny w godzinach 6.30-17.00
Nauczycielki: Agnieszka Głowacka, Elżbieta Andrzejczak

Grupa III "Tygryski" - dzieci 5 i 6-letnie
Oddział czynny w godzinach 8.00-16.00
Nauczycielki: Donata Reczulska, Jadwiga Korzekwa 

Ramowy rozkład dnia
Grupa I "Biedronki" - dzieci 3 i 4-letnie

8.00 - 8.30 – Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi. Poranne zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, manipulacyjne, konstrukcyjne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:30 – 9:00 – Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałość o zdrowie. Pełnienie dyżurów przy posiłku.

9:00 – 9:45 – Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć, język angielski, zestawy zabaw ruchowych, pojedyncze zabawy ruchowe.

9:45 – 10:45 – Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rozwijające kreatywność dzieci (badawcze, tematyczne), zabawy wspierające rozwój dziecka.

10:45 – 11:45 – Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.

11:45 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.

12:00 – 12:30 – Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżurów przy posiłku.

12:30 – 13:00 – Zabiegi higieniczne. Relaks, słuchanie bajek, zabawy i ćwiczenia oddechowe, elementy muzykoterapii.

13:00 – 14:15 – Praca indywidualna, zajęcia wspomagające, zajęcia rozwijające zainteresowania, pobyt na świeżym powietrzu, koło zainteresowań.

14:15 – 14:45 – Czynności przygotowawcze do podwieczorku. Podwieczorek. Pełnienie dyżurów przy posiłku.

14:45 – 15.30 – Zabawy inspirowane przez dzieci, ćwiczenia utrwalające, zabawy edukacyjne, konstrukcyjne, manipulacyjne, plastyczne na zróżnicowanym poziomie. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia
Grupa II "Żabki" - dzieci 4 i 5-letnie

6.30 – 8:30 – Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy integrujące grupę. Zabawy konstrukcyjne, dydaktyczne, badawcze. Zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:30 – 9:00 – Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałość o zdrowie. Pełnienie dyżurów przy posiłku.

9:00 – 10:00 – Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć, język angielski, zestawy ćwiczeń gimnastycznych.

10:00 – 11:00 – Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rozwijające kreatywność dzieci (badawcze, tematyczne), zabawy wspierające rozwój dziecka.

11:00 – 11:45 – Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.

11:45 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.

12:00 – 12:30 – Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżurów przy posiłku.

12:30 – 13:00 – Relaks, słuchanie bajek, zabawy i ćwiczenia oddechowe, elementy muzykoterapii.

13:00 – 14:15 – Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy w sali, zajęcia dodatkowe, koło zainteresowań.

14:15 – 14:45 – Czynności przygotowawcze do podwieczorku. Podwieczorek. Pełnienie dyżurów przy posiłku.

14:45 – 17.00 – Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, konstrukcyjne, manipulacyjne, plastyczne na zróżnicowanym poziomie. Praca w grupach na zróżnicowanym poziomie. Zabawy i ćwiczenia utrwalające.  Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia
Grupa III "Tygryski" - dzieci 5 i 6-letnie

6:30 – 8:30 – Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy integrujące grupę. Zabawy konstrukcyjne, dydaktyczne, badawcze. Zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:30 – 9:00 – Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałość o zdrowie. Pełnienie dyżurów przy posiłku.

9:00 – 10:00 – Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć, język angielski, zestawy ćwiczeń gimnastycznych.

10:00 – 11:00 – Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rozwijające kreatywność dzieci (badawcze, tematyczne), zabawy wspierające rozwój dziecka.

11:00 – 11:45 – Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.

11:45 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.

12:00 – 12:30 – Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżurów przy posiłku.

12:30 – 13:00 – Relaks, słuchanie bajek, zabawy i ćwiczenia oddechowe, elementy muzykoterapii.

13:00 – 14:15 – Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy w sali, zajęcia dodatkowe, koło zainteresowań.

14:15 – 14:45 – Czynności przygotowawcze do podwieczorku. Podwieczorek. Pełnienie dyżurów przy posiłku.

14:45 – 16:00 – Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne. Praca w grupach na zróżnicowanym poziomie. Zabawy i ćwiczenia utrwalające.  Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.