Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Organizacja

Przedszkole jest czynne od 1 września do 31 sierpnia, z przerwą wakacyjną, podczas której dzieci mogą korzystać z opieki placówki pełniącej dyżur.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 17.00.

W godzinach 6.30 - 8.30 - przyprowadzanie dzieci

W godzinach 12.30 - 13.00 oraz 14.40 - 17.00 rozchodzenie się dzieci 

ORGANIZACJA PRACY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

GRUPY

Grupa  I "Biedronki" - dzieci 3 i 4-letnie
Oddział czynny w godzinach 8.00 -15.00
Nauczycielki: Monika Pawłowska, dyrektor Elżbieta Michalska

Grupa  II "Żabki" - dzieci 4 i 5-letnie
Oddział czynny w godzinach 6.30 -17.00
Nauczycielki: Monika Buda, Edyta Złotocha

Grupa III "Tygryski" - dzieci 5 i 6-letnie
Oddział czynny w godzinach 8.00 -16.00
Nauczycielki: Donata Reczulska, Jolanta Łęczewska

Ramowy rozkład dnia dla poszczególnych grup
Grupa I "Biedronki" - dzieci 3 i 4-letnie

8.00-8.45 - Schodzenie się dzieci Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Poranne zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, manipulacyjne, konstrukcyjne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:45-9:15 - Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

9:15-10.00 - Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć (zajęcia edukacyjne zgodnie z planem miesięcznym, zestawy zabaw ruchowych, pojedyncze zabawy ruchowe).

10.00-11.00 - Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, koło zainteresowań, zabawy rozwijające kreatywność dzieci (badawcze, tematyczne), zabawy wspierające rozwój dziecka.

11.00-11:40 - Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, spacery.

11:40-12:00 - Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.

12.00-12:30 - Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

12:30-13:00 - Zabiegi higieniczne. Relaks, słuchanie bajek, zabawy i ćwiczenia oddechowe, elementy muzykoterapii.

13:00-14.15 - Praca indywidualna, zajęcia wspomagające, zajęcia rozwijające zainteresowania, pobyt na świeżym powietrzu, koło zainteresowań.

14:15-14.30 - Czynności przygotowawcze do podwieczorku. Podwieczorek.

14:30-15.00 - Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, konstrukcyjne, manipulacyjne, plastyczne, porządkowanie sali. Praca w grupach na zróżnicowanym poziomie. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia
Grupa II "Żabki" - dzieci 4 i 5-letnie

6.30-8.45 - Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Praca na wielu poziomach. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy integrujące grupę. Zabawy konstrukcyjne, dydaktyczne, badawcze. Zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:45-9:15 - Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

9:15-10.15 - Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć, język angielski (zajęcia edukacyjne zgodnie z planem miesięcznym, zestawy zabaw ruchowych, pojedyncze zabawy ruchowe).

10.15-11.00 - Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, koło zainteresowań, zabawy rozwijające kreatywność dzieci (badawcze, tematyczne), zabawy wspierające rozwój dziecka.

11.00-11.40 - Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, spacery.

11:40-12.00 - Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.

12.00-12.30 - Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

12:30-13:00 - Zabiegi higieniczne. Relaks, słuchanie bajek, zabawy i ćwiczenia oddechowe, elementy muzykoterapii.

13:00-14.15 - Praca indywidualna, zajęcia wspomagające, zajęcia rozwijające zainteresowania, pobyt na świeżym powietrzu, koło zainteresowań.

14:15-14.30 - Czynności przygotowawcze do podwieczorku. Podwieczorek.

14:30-17.00 - Praca na wielu poziomach. Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, konstrukcyjne, manipulacyjne, plastyczne, porządkowanie sali. Praca w grupach na zróżnicowanym poziomie. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia
Grupa III "Tygryski" - dzieci 5 i 6-letnie

8.00-8.30 - Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy integrujące grupę. Zabawy konstrukcyjne, dydaktyczne, badawcze. Zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne.

8.30-8.45 - Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:45-9.15 - Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

9:15-10:45 - Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, rytmika, język angielski.

10:45-11.45 - Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, koło zainteresowań, zabawy rozwijające kreatywność dzieci (badawcze, tematyczne), zabawy wspierające rozwój dziecka, spacery, zabawy rekreacyjne w ogródku przedszkolnym.

11.45-12.00 - Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.

12:00-12:30 - Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżurów przy posiłkach.

12:30-13:00 - Relaks, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, muzyki poważnej, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.

13:00-14.15 - Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, pobyt na dworze, zabawy w sali, zajęcia dodatkowe, koło zainteresowań.

14.15-14.45 - Czynności przygotowawcze do podwieczorku. Podwieczorek.

15:45-16:00 - Praca na wielu poziomach. Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, praca w grupach na zróżnicowanym poziomie. Zabawy i ćwiczenia utrwalające porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.