Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty edukacyjne, programy, konkursy 2018-2019

Nasze przedszkole uczestniczy w programach i projektach międzynarodowych, ogólnopolskich i lokalnych. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dzieci miały okazję zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności szerokiemu kręgu odbiorców. Promujemy wartość wychowania przedszkolnego, współpracujemy z różnymi instytucjami, którym na sercu leży wszechstronny rozwój dzieci.   Zachęcamy naszych wychowanków do rozwijania swoich zainteresowań, predyspozycji i talentów. W zakładkach prezentujemy bogactwo ofert: programy, projekty, koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe.

W naszym przedszkolu dzieci  się nie nudzą!

Każde dziecko znajdzie dla siebie interesujące zajęcia, każde dziecko osiągnie sukces!

 

 

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

 

MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO:
"MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY"

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą. 

Cele szczegółowe: 
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, 
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, 
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury 
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, 
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, 
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, 
g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci, 
h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli, 
i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, 
j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego, 
k) promocja przedszkola, 
l) rozwijanie współpracy między nauczycielami przedszkoli biorących udział. 

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019 


W ramach projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” dzieci z naszego przedszkola będą brały udział w następujących modułach:
a) Mały Miś – czytające Przedszkolaki tzw. wersja przedszkolna 
b) Mały Miś uczy samodzielności 
c) 100-lecie niepodległości. Pokaż radość Przedszkolaku 
d) Kulinarne warsztaty z Małym Misiem 
e) Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu 
f) Kuferek Kreatywności Małego Misia 
g) Misiowe aktywności sportowe 
Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa.

Harmonogram realizacji projektu:

Start projektu: 03.09.2018 r. Zakończenie projektu: 21.06.2019 r.

Organizatorem projektu w roku szkolnym 2018/2019 jest Grupa MAC S.A. (właściciel marek MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka), z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76 przy współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o. wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola. Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola w Kolbuszowej.

 

 RADOSNE PRZEDSZKOLE

 

Radosne przedszkole

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 12 września 2018 r. do 12 marca 2019 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Radosne przedszkole” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest udoskonalanie i usprawnianie procesu dydaktycznego oraz wszechstronny rozwój dzieci. Przedszkole powinno rozwijać kreatywność dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań oraz integrować poprzez wspólną zabawę i naukę.

Zadania konkursu: „Radosne przedszkole”

 1. Zorganizowanie przedstawienia/teatrzyku na podstawie wspólnie wybranej bajki/opowiadania. Praca nad ciałem, głosem i przestrzenią. Zajęcia teatralne wykorzystują naturalną skłonność dziecka do zabawy i naśladowania. Ocena jury na podstawie prac plastycznych/video/sprawozdań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Przeprowadzenie spotkań z przedstawicielami Policji/Straży Pożarnej/Pogotowia Ratunkowego/organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy, w drodze do szkoły i domu (zasady ruchu drogowego), zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie informacji z wykonanych przedsięwzięć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Przedszkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych. Ocena na podstawie wyników, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Przeprowadzenie dnia talentu w przedszkolu, podczas którego dzieci będą mogły zaprezentować swoje talenty, np. muzyczne, taneczne, gimnastyczne, plastyczne… Ocena na podstawie wyników głosowania/prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Zorganizowanie w ramach ogólnoprzedszkolnego dnia sportu międzygrupowych rozgrywek sportowych, w kilku wybranych dyscyplinach. Ocena na podstawie wyników/prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Pogadanka z dziećmi na temat wakacyjnych podróży na podstawie własnych przeżyć, zgromadzonych pamiątek i zdjęć. Wymienienie środków lokomocji, którymi poruszały się dzieci. Wykorzystanie mapy Polski/świata do zaznaczenia miejsc odwiedzanych podczas podróży wakacyjnych. Ocena jury na podstawie prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Zorganizowanie, w ramach tygodnia Polska Złota Jesień (może to być inna pora roku, zależnie od czasu, w jakim będzie realizowane zadanie), ogólnoprzedszkolnego konkursu na przygotowanie prac plastycznych/zdjęć pt. Jesienny spacer , gdzie zwycięzcę wyłonią przedszkolaki poprzez głosowanie. Ocena na podstawie prac plastycznych/zdjęć oraz zestawienia głosów, przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zorganizowanie w ramach tygodnia Kubusia Puchatka (bądź innego, wybranego przez przedszkole bohatera) konkursu na wykonanie maski postaci bajkowej. Ocena na podstawie prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursupoprzez stronę internetową.
 9. Przeprowadzenie przedszkolnego konkursu z motywem przewodnim: „Mój/moja ulubiony/a Pan/Pani z przedszkola”. Ocena na podstawie informacji/prac plastycznych/zdjęć przesłanej do jury przez przedszkole.

Organizatorem programu jest Studium Prawa Europejskiego w Warszawie

 

 

PRZEDSZKOLE MŁODYCH PATRIOTÓW

 

Przedszkole młodych patriotów

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 15 października 2018 r. do 15 kwietnia 2019 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkole młodych patriotów” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego

Zadania konkursu „Przedszkole młodych patriotów”:

 1. Przeprowadzenie pogadanki pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. „Kto ty jesteś? Polak mały” – zorganizowanie przedszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, nagrań, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Zorganizowanie przedszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. Ocenia na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Ocena na podstawie sprawozdania, treści kodeksu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Przeprowadzenie pogadanki nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

 

 PROGRAM POWSZECHNEJ DWUJĘZYCZNOŚCI "DWUJĘZYCZNE DZIECI"

                                                           

                  

 

 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM"

Nasze przedszkole jest członkiem Klubu Czytających Przedszkoli. W ramach akcji w naszym przedszkolu nauczycielki codziennie czytają dzieciom. Zachęcamy rodziców oraz innych członków rodziny do czytania dzieciom na terenie przedszkola  swoich ulubionych bajek, baśni oraz wierszy.Zapraszamy gości, którzy czytając dzieciom prowadzą dla nich ciekawe zajęcia, pogadanki i zabawy.
Ważne, by każde dziecko, bez względu na wiek, miało codzienny kontakt z książką. By był obok dziecka dorosły, który mu poczyta. Choćby 20 minut w ciągu dnia albo przed snem. By głośne czytanie w domu i w przedszkolu stało się przyjemną rutyną.

DRODZY RODZICE !  Zachęcamy wszystkich  do przyłączenia się do akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” poprzez codzienne czytanie swojemu dziecku.

Jak czytać?

 1. Dobrze jest czytać codziennie przez 20 minut – czas należy dostosować do wieku dziecka; początkowo może być krótki, stopniowo można go wydłużać Chodzi o stworzenie codziennego rytuału czytania. Dobrą porą jest wieczór przed snem.
 2. Czytanie ma się dziecku zawsze kojarzyć z radością – nigdy z przymusem, karą czy nudą. Powinna to być magiczna pora wspólnego dokonywania odkryć, przeżywania tajemnic i wzruszeń.
 3. Trzeba wybierać wyłącznie książki ciekawe dla dzieci i wartościowe.
 4. Warto unikać stereotypowych podziałów na książki dla dziewczynek i chłopców, tzw. książkę dla dziewcząt warto przeczytać, zanim chłopiec zacznie się wstydzić „ babskiej literatury”. Taka lektura pozwoli na poznanie słabo znanego mu świata emocji.
 5. Jeśli dziecko chce, można i warto wielokrotnie czytać tę samą książkę czy wiersz.
 6. Trzeba pozwalać na pytania, powrót do poprzedniej strony, rozmowy zainspirowane tekstem – ta część głośnego czytania najbardziej rozwija intelekt i wrażliwość dziecka.
 7. Warto reklamować czytanie własnym przykładem – dzieci powinny widzieć dorosłych pogrążonych we własnych lekturach.

 

PROGRAM "ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY"

Udział w programie Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy zapewnia placówce korzystanie z materiałów edukacyjnych oraz informacji na temat żywienia dzieci. Układając zbilansowaną dietę zmniejszamy ryzyko nadwagi dziecka – zarówno teraz, jak i w dorosłym życiu. Dostarczając dziecku wraz z pokarmem odpowiednich proporcji witamin i składników mineralnych, dbamy o prawidłowy rozwój kości i zębów oraz chronimy u niego wciąż rozwijające się nerki przed nadmiernym obciążeniem. Dostosowując jadłospis dziecięcy do specyficznych dla każdego etapu życia dziecka potrzeb żywieniowych, zapewniamy mu najlepsze warunki do rozwoju.

 

 

PROGRAM "KUBUSIOWI  PRZYJACIELE  NATURY"

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek,ekologicznych akcji, konkursów plastycznych i wielu innych ekologicznych działań. Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci , dokładne zakręcanie kranu i jak zdrowo się odżywiać.

     Kubusiowi przyjaciele natury - strona dla rodziców

 

 

ZBIERAMY  NAKRĘTKI

Bierzemy udział w społecznej akcji charytatywnej zbierając nakrętki od butelek PET. Zebrane nakrętki przekazujemy mamie Adama Skowrońskiego, chorego chłopca znajdującego się pod opieką fundacji "Zdążyć Dzieciom z Pomocą".

 

ZBIERAMY  ZUŻYTE  BATERIE

Baterie są odpadem niebezpiecznym zawierającym wybrane metale ciężkie takie jak ołów, kadm i rtęć, które są toksyczne dla naszego organizmu. W przypadku przedostanie się do niego wywołują choroby nerek i dysfunkcje różnych układów np.: pokarmowego i nerwowego.  Z tego powodu należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie tego odpadu i wyeliminowanie go ze środowiska. Dzieci z naszego przedszkola od roku 2010  uczestniczą w akcji zbierania zużytych baterii. W ten sposób przedszkolaki dowiadują się jak poprzez proste działania można przyczynić się do ochrony naturalnego środowiska człowieka.

          REBA Organizacja Odzysku S. A.

 

OGÓLNOPOLSKI  PROGRAM  EDUKACJI  ZDROWOTNEJ  "Akademia Aquafresh"

Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej Dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh”  koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Program realizowany jest we wszystkich grupach  poprzez udział dzieci w zajęciach edukacyjnych, zabawach i konkursach,  które nauczą je w ciekawy sposób, jak dbać o ząbki. Celem zajęć jest przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do samodzielnego dbania o higienę jamy ustnej i troski o swoje uzębienie.

Zapraszamy rodziców na stronę programu.         STREFA RODZICÓW

Bierzemy udział w kampaniach społecznych i programach skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. Podejmowane przez nas działania wspomagają edukację ekologiczną, prozdrowotną  wynikającą z koncepcji pracy przedszkola oraz budują wiedzę o świecie społecznym.

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM " BEZPIECZNE WAKACJE"

Prowadzimy kampanię dotyczącą zachowania bezpieczeństwa podczas wakacji. Uczymy dzieci odpowiedzialnych zachowań, przestrzegania nakazów i zakazów, radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wszystkim życzymy fantastycznego i bezpiecznego odpoczynku wakacyjnego!