Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty edukacyjne, programy, konkursy 2019-2020

Przedszkole zdrowego żywienia XIX edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 13 września 2019 r. do 13 lutego 2020 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkole zdrowego żywienia” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:

 • Celem konkursu jest wskazanie, jak ważną rolę w życiu przedszkolaka pełni prawidłowe odżywianie się.
 • Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Przedszkole zdrowego żywienia” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 9 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: „Przedszkole zdrowego żywienia”

 1. Przeprowadzenie, we wszystkich grupach przedszkolnych, debaty nt. Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 2. „Zastrzyk witamin każdego dnia”. Zorganizowanie zajęć kulinarnych, na których przedszkolaki przygotują kilka prostych potraw. Następnie omówienie każdej z nich pod kątem wartości odżywczych, prawidłowego łączenia składników oraz smaku. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/ zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 3. Zorganizowanie spotkania z pielęgniarką/lekarzem/dietetykiem nt. „Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związanego z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, nadwaga, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia…)”. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 4. Przygotowanie wspólnie z dziećmi dekalogu zdrowego żywienia przedszkolaka. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 5. „Jestem tym co jem?” – rola racjonalne żywienia na co dzień. Pogadanka na temat prawidłowego odżywiania się zwieńczona przygotowaniem gazetki przedszkolnej. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 6. Zorganizowanie wystawy prac plastycznych nt. prawidłowego żywienia „Mój ulubiony zdrowy posiłek”. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 7. Przygotowanie przedszkolnego teatrzyku/przedstawienia kukiełkowego z wykorzystaniem warzyw i owoców bądź innych składników pokarmowych. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu.
 8. Zorganizowanie spotkania z rodzicami przedszkolaków na temat nawyków żywieniowych oraz wpływu siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 9. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie Rola nauczyciela i przedszkola w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych, który w okresie od 13.09.2019 r. do 13.12.2019 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 13 września 2019 r.

 

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

 

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektujest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

 1. zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom -uświadomienie roli czytelnictwaw życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
 2. tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
 3. wprowadzenie dziecka w świat literatury;
 4. budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
 5. przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
 6. kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
 7. rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
 8. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
 9. kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
 10. włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
 11. promocja przedszkola;
 12. rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020

W ramach projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” dzieci z naszego przedszkola będą brały udział w następujących modułach:

 1. Mały Miś –Czytające Przedszkolaki, czyli tzw. wersja przedszkolna
 2. Misiowywolontariat
 3. Play with Little Teddy Bear
 4. Dzień Pluszowego Misia
 5. Mały Miś i prawa dziecka
 6. Bezpieczni z Małym Misiem
 7. Zmisiowany Dzień Matematyki
 8. Mali przedsiębiorcy!


Harmonogram realizacji projektu:

Start projektu: 9.09.2019 r. Zakończenie projektu: 31.05.2020 r

Organizatorem projektu w roku szkolnym 2018/2019 jest Grupa MAC S.A. (właściciel marek MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka), z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76 przy współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o. wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola. Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola w Kolbuszowej.

 

ZDROWO I SPORTOWO

Celem działań organizatorów akcji "Zdrowo i sportowo" jest aktywizacja ruchowa dzieci w wieku od 2 do 10 lat. Chcą pomóc zaszczepić im zdrowe nawyki aktywnego życia.

Opis akcji

Zdrowo i Sportowo to akcja skierowana do przedszkoli oraz szkół podstawowych. Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Chcemy pokazać dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywność ruchową. Ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy. Służą temu zajęcia sportowe, które przeprowadzane są w zgłoszonych do projektu placówkach, na podstawie przygotowanych przez nas materiałów.

Akcja jest też skierowana bezpośrednio do rodziców. Z jednej strony bowiem prezentuje gotowe materiały czy to w postaci filmów, czy też artykułów odpowiadających na wiele pytań związanych z prawidłowym rozwojem dziecka. Z drugiej strony z całą mocą podkreślany jest fakt, że najlepszą i najskuteczniejszą metodą nauki dziecka, jest pokazanie mu dobrego, a w tym wypadku zdrowego i aktywnego, modelu. Tymi modelami, mają być otaczający i wychowujący dzieci dorośli. Zatem akcja zachęca do zmiany zachowań nie tylko dziecka, ale całej rodziny czy placówki edukacyjnej.

Po co to robić. Powodów jest kilka. Aktywne dzieci, to zdrowsi dorośli. Nie tylko pod względem fizycznym, ale też psychicznym. Jak pokazują badania, dzieci, młodzież, a potem dorośli, którzy na co dzień uprawiają sport czy też mają stały nawyk aktywności ruchowej uczą się lepiej, lepiej radzą sobie ze stresem i wyzwaniami. W większym stopniu akceptują swoje ciało i rozumieją ograniczenia. Wreszcie łatwiej budują relacje społeczne i potrafią się odnaleźć w nowej grupie rówieśniczej.

Akcja Zdrowo i Sportowo, to również tematy związane z odżywianiem i odpoczynkiem. Padają w ostatnim czasie mity związane z traktowaniem sportu i ruchu, jako remedium na byle jakie odżywianie. Nie w ilości, a w jakości zarówno ruchu, jedzenia jak i snu, tkwi klucz do zdrowia i radości.

W edycji 2019/2020 odwiedzimy jeszcze więcej placówek, w których poprowadzimy zajęcia sportowe dla dzieci, wykłady dla rodziców i szkolenia dla nauczycieli.

 

PROGRAM POWSZECHNEJ DWUJĘZYCZNOŚCI "DWUJĘZYCZNE DZIECI"

               

Misją programu Dwujęzyczne Dzieci jest powszechne, codzienne, równoległe do języka ojczystego nauczanie angielskiego od urodzenia – tak w domu, jak i żłobku czy przedszkolu. Dwujęzyczność to nasz cel, który rozumiemy zarówno indywidualnie – jako inwestycję tu i teraz w rozwój każdego dziecka, jak i społecznie – jako nowej jakości fundament dla polskiej gospodarki, ekonomii i polityki społecznej. Innymi słowy z powszechną dwujęzycznością wiąże się prawdziwa zmiana standardów, na której wszyscy w przyszłości skorzystamy.

Prócz samych umiejętności językowych dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Mózg otrzymuje zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i umiejętności, które na tym etapie rozwoju utrwalają się nadzwyczaj szybko i efektywnie.

Bilingwizm m.in. poprawia koncentrację, wpływa na lepszą podzielność uwagi oraz pamięć (semantyczną i epizodyczną), pogłębia wrażliwość kulturową i społeczną, rozwija zdolności analityczne i empatyczne. Dwujęzyczne dzieci, a później dorośli osiągają lepsze wyniki w nauce, mają większe możliwości adaptacji społecznej i kulturowej. Cechuje ich wyższa pozycja społeczna i materialna oraz – co chyba najważniejsze – lepsze zdrowie. Warto podkreślić, iż dwujęzyczność opóźnia o 5-6 lat skutki chorób Alzheimera i Parkinsona.

Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Wszystko zostało metodycznie zaplanowane od urodzenia aż do szóstego roku życia. Specjalnie przygotowane dwie serie edukacyjne: „Baby Beetles” (wiek 0-4), „Tom and Keri” (wiek 3-6) w formie spirali językowej wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym.

 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM"

 

Nasze przedszkole jest członkiem Klubu Czytających Przedszkoli. W ramach akcji w naszym przedszkolu nauczycielki codziennie czytają dzieciom. Zachęcamy rodziców oraz innych członków rodziny do czytania dzieciom na terenie przedszkola  swoich ulubionych bajek, baśni oraz wierszy.Zapraszamy gości, którzy czytając dzieciom prowadzą dla nich ciekawe zajęcia, pogadanki i zabawy.
Ważne, by każde dziecko, bez względu na wiek, miało codzienny kontakt z książką. By był obok dziecka dorosły, który mu poczyta. Choćby 20 minut w ciągu dnia albo przed snem. By głośne czytanie w domu i w przedszkolu stało się przyjemną rutyną.

DRODZY RODZICE !  Zachęcamy wszystkich  do przyłączenia się do akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” poprzez codzienne czytanie swojemu dziecku.

Jak czytać?

 1. Dobrze jest czytać codziennie przez 20 minut – czas należy dostosować do wieku dziecka; początkowo może być krótki, stopniowo można go wydłużać Chodzi o stworzenie codziennego rytuału czytania. Dobrą porą jest wieczór przed snem.
 2. Czytanie ma się dziecku zawsze kojarzyć z radością – nigdy z przymusem, karą czy nudą. Powinna to być magiczna pora wspólnego dokonywania odkryć, przeżywania tajemnic i wzruszeń.
 3. Trzeba wybierać wyłącznie książki ciekawe dla dzieci i wartościowe.
 4. Warto unikać stereotypowych podziałów na książki dla dziewczynek i chłopców, tzw. książkę dla dziewcząt warto przeczytać, zanim chłopiec zacznie się wstydzić „ babskiej literatury”. Taka lektura pozwoli na poznanie słabo znanego mu świata emocji.
 5. Jeśli dziecko chce, można i warto wielokrotnie czytać tę samą książkę czy wiersz.
 6. Trzeba pozwalać na pytania, powrót do poprzedniej strony, rozmowy zainspirowane tekstem – ta część głośnego czytania najbardziej rozwija intelekt i wrażliwość dziecka.
 7. Warto reklamować czytanie własnym przykładem – dzieci powinny widzieć dorosłych pogrążonych we własnych lekturach.