Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty edukacyjne, programy, konkursy 2020-2021

Zaczytane Przedszkole XXVII edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 4 listopada 2020 r. do 15 kwietnia 2021 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty "Zaczytane przedszkole" oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:

 • Celem konkursu jest rozwijanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od "1" do "10". Warunkiem do otrzymania tytułu i certyfikatu "Zaczytane przedszkole" jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 5 z 8 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu "Zaczytane przedszkole":

 1. Zorganizowanie "Rodzinnego Dnia Czytania Bajek". Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć i filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Wykonanie przez dzieci "Wielkiej Księgi Rodziny". Dzieci mogą narysować w niej wszystkich członków rodziny. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych i zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Zorganizowanie domowej księgarni/biblioteki. W zabawie powinni uczestniczyć nie tylko dzieci, ale również ich rodzice. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć i filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Zorganizowanie konkursu plastycznego "Moja wymarzona książka". Do realizacji zadania warto zaangażować rodziców przedszkolaków. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Zorganizowanie przez przedszkolaków i ich rodziców "Domowego Dnia Postaci z Bajek". Dzieci powinny przebrać się za wybraną postać z bajki, a jeżeli nie mają stroju, to mogą zrobić go wspólnie z rodzicami. Ocena na podstawie sprawozdania i zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Zapoznanie dzieci z zawodem bibliotekarza, drukarza, pisarza i księgarza. Rodzice mogą włączyć dzieciom krótkie filmiki przedstawiające pracę tych grup zawodowych. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Opracowanie programu rozwoju kompetencji czytelniczych dzieci przedszkolnych. Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie "Rozwijanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym", który przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

 1. Zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom -uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych.
 2. Tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela.
 3. Wprowadzenie dziecka w świat literatury.
 4. Budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną.
 5. Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
 6. Propagowanie praw dziecka.
 7. Kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego.
 8. Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci.
 9. Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli.
 10. Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci.
 11. Włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego.
 12. Promocja przedszkola.
 13. Rozwijanie współpracy między nauczycielami.
 14. Kształcenie na odległość.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

W ramach projektu "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury" dzieci z naszego przedszkola będą brały udział w następujących modułach.

 1. Książki dzieciństwa.
 2. Mały Miś w świecie emocji.
 3. Dbamy o zdrowie z Małym Misiem.
 4. Zmisiowany Eko-Kalendarz.
 5. Misiowe laboratorium "Czterech Żywiołów".
 6. Mały Miś i supertajny projekt.

Program Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci"

               

Misją programu Dwujęzyczne Dzieci jest powszechne, codzienne, równoległe do języka ojczystego nauczanie angielskiego od urodzenia – tak w domu, jak i żłobku czy przedszkolu. Dwujęzyczność to nasz cel, który rozumiemy zarówno indywidualnie – jako inwestycję tu i teraz w rozwój każdego dziecka, jak i społecznie – jako nowej jakości fundament dla polskiej gospodarki, ekonomii i polityki społecznej. Innymi słowy z powszechną dwujęzycznością wiąże się prawdziwa zmiana standardów, na której wszyscy w przyszłości skorzystamy.

Prócz samych umiejętności językowych dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Mózg otrzymuje zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i umiejętności, które na tym etapie rozwoju utrwalają się nadzwyczaj szybko i efektywnie.

Bilingwizm m.in. poprawia koncentrację, wpływa na lepszą podzielność uwagi oraz pamięć (semantyczną i epizodyczną), pogłębia wrażliwość kulturową i społeczną, rozwija zdolności analityczne i empatyczne. Dwujęzyczne dzieci, a później dorośli osiągają lepsze wyniki w nauce, mają większe możliwości adaptacji społecznej i kulturowej. Cechuje ich wyższa pozycja społeczna i materialna oraz – co chyba najważniejsze – lepsze zdrowie. Warto podkreślić, iż dwujęzyczność opóźnia o 5-6 lat skutki chorób Alzheimera i Parkinsona.

Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Wszystko zostało metodycznie zaplanowane od urodzenia aż do szóstego roku życia. Specjalnie przygotowane dwie serie edukacyjne: "Baby Beetles" (wiek 0-4), "Tom and Keri" (wiek 3-6) w formie spirali językowej wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym.

Ogólnopolski program "Cała Polska Czyta Dzieciom"

 

Nasze przedszkole jest członkiem Klubu Czytających Przedszkoli. W ramach akcji w naszym przedszkolu nauczycielki codziennie czytają dzieciom. Zachęcamy rodziców oraz innych członków rodziny do czytania dzieciom na terenie przedszkola  swoich ulubionych bajek, baśni oraz wierszy.Zapraszamy gości, którzy czytając dzieciom prowadzą dla nich ciekawe zajęcia, pogadanki i zabawy.
Ważne, by każde dziecko, bez względu na wiek, miało codzienny kontakt z książką. By był obok dziecka dorosły, który mu poczyta. Choćby 20 minut w ciągu dnia albo przed snem. By głośne czytanie w domu i w przedszkolu stało się przyjemną rutyną.

DRODZY RODZICE !  Zachęcamy wszystkich  do przyłączenia się do akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom" poprzez codzienne czytanie swojemu dziecku.

Jak czytać?

 1. Dobrze jest czytać codziennie przez 20 minut – czas należy dostosować do wieku dziecka; początkowo może być krótki, stopniowo można go wydłużać Chodzi o stworzenie codziennego rytuału czytania. Dobrą porą jest wieczór przed snem.
 2. Czytanie ma się dziecku zawsze kojarzyć z radością – nigdy z przymusem, karą czy nudą. Powinna to być magiczna pora wspólnego dokonywania odkryć, przeżywania tajemnic i wzruszeń.
 3. Trzeba wybierać wyłącznie książki ciekawe dla dzieci i wartościowe.
 4. Warto unikać stereotypowych podziałów na książki dla dziewczynek i chłopców, tzw. książkę dla dziewcząt warto przeczytać, zanim chłopiec zacznie się wstydzić "babskiej literatury". Taka lektura pozwoli na poznanie słabo znanego mu świata emocji.
 5. Jeśli dziecko chce, można i warto wielokrotnie czytać tę samą książkę czy wiersz.
 6. Trzeba pozwalać na pytania, powrót do poprzedniej strony, rozmowy zainspirowane tekstem – ta część głośnego czytania najbardziej rozwija intelekt i wrażliwość dziecka.
 7. Warto reklamować czytanie własnym przykładem – dzieci powinny widzieć dorosłych pogrążonych we własnych lekturach.

Z Kodusiem wśród świata matematyki, przyrody, języka i muzyki

Ogólnopolski projekt edukacyjny "Z Kodusiem wśród świata matematyki, przyrody, języka i muzyki" pod patronatem "Bliżej przedszkola" zorganizowany przez Przedszkole Miejskie nr 192  w Łodzi, opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę, doświadczenie, eksperymenty i działanie za pomocą konkretów i praktycznych ćwiczeń.  Projekt jest zbiorem propozycji zabaw wprowadzających dzieci   w świat technologii opartej na symbolice, czyli powszechnym w dzisiejszej edukacji - kodowaniu.

Cele projektu:

 • rozwój myślenia matematycznego, logicznego i komutacyjnego u dzieci,
 • rozwijanie kreatywności i innowacyjności mylenia dziecięcego,
 • rozwijanie myślenia krytycznego i problemowego,
 • kształtowanie umiejętności precyzyjnego, celowego i świadomego komunikowania się z innymi,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
 • wdrażanie do świadomego i celowego korzystania z nowoczesnych technologii,
 • umożliwienie wychowankom przedszkola lepszy start w edukacji wczesnoszkolnej a także na kolejnych etapach nauki,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

W ramach projektu następuje realizacja modułów:

 1. Z Kodusiem wśród matematyki:
  W świecie kształtów
  Cyfry
  W świecie kierunków
 2. Z Kodusiem wśród muzyki:
  W świecie dźwięków
  Instrumenty muzyczne
  Taneczny zawrót głowy
 3. Z Kotusiem wśród przyrody:
  Klimat
  Fauna/flora świata
  Czas
 4. Z Kodusiem wśród języka:
  Symbole/znaki
  Języki świata