Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty edukacyjne, programy, konkursy 2021-2022

PROGRAM PODSTAWOWY

"Wokół przedszkola" - program wychowania przedszkolnego, Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska

PROGRAMY UZUPEŁNIAJĄCE

"Akademia przedszkolnych zawodów" program preorientacji zawodowej, autor: Donata Reczulska (program własny).

"Jestem sobie przedszkolaczek" – program adaptacyjny, autor: Elżbieta Ostachowicz (program własny).

"Bezpieczne dziecko" program wychowawczy przedszkola, autor: Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 8 pod kierunkiem Doroty Glicy (program własny).

„Stymulacja rozwoju kompetencji językowych. Profilaktyka zaburzeń i wad wymowy” – program własny Elżbiety Michalskiej.

"Ekoludek" - program ekologiczny, program własny  Elżbiety Andrzejczak i Jadwigi Korzekwy.

PROGRAM ADAPTACYJNY "JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK"

Uważamy, że rozwój emocjonalny dziecka jest podstawą właściwego rozwoju innych sfer. Wiele uwagi poświęcamy więc adaptacji maluchów do nowego środowiska jakim jest przedszkole. Realizujemy program adaptacyjny "Jestem sobie przedszkolaczek", który pomaga przełamywać dziecięce niepokoje i lęki. Pierwsze spotkanie w przedszkolu  jest mniej stresujące, gdy mama lub tata są tuż obok.

RYTMIKA

Rytmika to zajęcia rozwijające u dzieci zdolności nie tylko muzyczne, ale przede wszystkim kształtujące procesy psychiczne i fizyczne. Ćwiczenia wzmacniają koncentrację, pewność ruchową i emocjonalną, wyrabiają koordynację słuchowo-ruchową.
Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, we środy, w godz. 9.30 - 11.00 (0,5 godz. w każdej grupie).
Prowadzenie zajęć: Marta Bołdowska, instruktor rytmiki.

INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Logoterapia ma na celu:

usuwanie wad i zaburzeń mowy,

stymulowanie kompetencji językowych w zakresie fonetycznym, leksykalnym i gramatycznym,

usprawnianie aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego i oddechowego,

stymulowanie rozwoju słuchu fonematycznego.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, w poniedziałki w godz. 9.45 - 11.45 (zakwalifikowane dzieci).

Prowadzenie zajęć : Aleksandra Tyluś – logopeda

GIMNASTYKA KOREKCYJNA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Podczas zajęć dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę. Celem zajęć gimnastyki korekcyjnej jest przede wszystkim wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała oraz korekcja istniejących i przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy.
Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, w czwartki, w godz. 9.30 - 11.00 (0,5 godz. w każdej grupie).
Prowadzenie zajęć: Karolina Kubacka, nauczyciel terapii ruchowej  z gimnastyką kompensacyjno - korekcyjną, instruktor integracji sensorycznej.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna to zajęcia wspomagające zaburzone funkcje mowy, ruchu i wzroku. Ćwiczenia polegają na doskonaleniu słuchu fonematycznego, percepcji wzrokowej, rozwijanie motoryki małej oraz bogacenie słownika dziecka. Terapia dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, w czwartek (zamiennie 11.00-12.00/12.00-13.00, zakwalifikowane dzieci).

Prowadzenie zajęć: Jadwiga Korzekwa nauczyciel diagnozy, terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

LEKTORAT JĘZYKA

Zajęcia rozwijające naukę języka obcego z wykorzystaniem metod zabawowych. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu.

Prowadzenie zajęć: Monika Milczarek - nauczyciel języka angielskiego

KONCERTY

Koncerty muzyczne: osłuchanie z brzmieniem różnych instrumentów, śpiew, taniec.

Zajęcia zgodnie z kalendarzem spotkań.

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Innowacja pedagogiczna "Uczę i bawię się z komputerem"

autor innowacji: Elżbieta Michalskiej.

Cele główne innowacji:

 • wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, które nie posiadają komputera,
 • przygotowanie dzieci do funkcjonowania we współczesnym świecie,
 • nauczanie podstawowych zasad posługiwania się komputerem,
 • wdrażanie do bezpiecznego i higienicznego korzystania z komputera,
 • zaspokojenie potrzeb dzieci i rodziców,
 • wykorzystanie komputera do "zabawy" i nauki w celu zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności,
 • wskazywanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i zabawie.

Innowacja pedagogiczna "Play with English", Dwujęzyczne Dzieci - nauka języka angielskiego przez zabawę.

autor innowacji: Agnieszka Głowacka przy wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Cele ogólne innowacji:

 • zbudowanie podstawy dla dwujęzycznej przyszłości dzieci dzięki nauce w sposób naturalny, przez zabawę,
 • rozwijanie dwujęzyczności poprzez poszerzanie słownictwa, równolegle do rozwoju znajomości języka ojczystego,
 • rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim,
 • kształtowanie gotowości do rozwijania kompetencji komunikacyjnej,
 • rozwijanie ogólnej inteligencji i przyspieszenie rozwoju intelektualnego dziecka,
 • kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego,
 • stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świat.

Innowacja pedagogiczna "Zgierz moje miasto - moja mała ojczyzna"

autorki innowacji: Donata Reczulska, Dorota Glica

Cel ogólny innowacji:

Rozwijanie poczucia przynależności do „małej Ojczyzny” i kształtowanie dumy ze swojego miasta.

Cele szczegółowe:

 • zapoznanie z miejscowością, w której mieszka - z jego nazwą, herbem, hymnem,
 • budzenie zainteresowania przeszłością miasta,
 • poznanie ciekawych obiektów historycznych miasta, np. domy tkaczy, Muzeum Miasta Zgierza, Łaźnia Miejska, kościół rzymsko – katolicki pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Pałac Ślubów,
 • dostrzeganie piękna krajobrazu oraz walorów turystycznych naszego miasta,
 • kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej,
 • rozwijanie umiejętności prezentacji wiedzy na temat swojego miasta,
 • wzmocnienie więzi międzypokoleniowych,
 • integracja ze środowiskiem lokalnym.