KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zajęcia dodatkowe

Rok szkolny  2020/2021

Wszystkie zajęcia dodatkowe są bezpłatne.

Rytmika

Rytmika to zajęcia rozwijające u dzieci zdolności nie tylko muzyczne, ale przede wszystkim kształtujące procesy psychiczne i fizyczne. Ćwiczenia wzmacniają koncentrację, pewność ruchową i emocjonalną, wyrabiają koordynację słuchowo-ruchową.
Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, we środy, w godz. 9.30 - 11.00 (0,5 godz. w każdej grupie).
Prowadzenie zajęć: Marta Bołdowska, instruktor rytmiki.

Indywidualna terapia logopedyczna

Logoterapia ma na celu:

  • usuwanie wad i zaburzeń mowy,
  • stymulowanie kompetencji językowych w zakresie fonetycznym, leksykalnym i gramatycznym,
  • usprawnianie aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego i oddechowego,
  • stymulowanie rozwoju słuchu fonematycznego.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, w poniedziałki w godz. 9.30 - 11.30 (zakwalifikowane dzieci).

Prowadzenie zajęć : Anna Barańska - logopeda

Gimnastyczka korekcyjna z elementami integracji sensorycznej

Podczas zajęć dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę. Celem zajęć gimnastyki korekcyjnej jest przede wszystkim wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała oraz korekcja istniejących i przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy.
Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, w czwartki, w godz. 9.30 - 11.00 (0,5 godz. w każdej grupie).
Prowadzenie zajęć: Karolina Kubacka, nauczyciel terapii ruchowej  z gimnastyką kompensacyjno - korekcyjną, instruktor integracji sensorycznej.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to zajęcia wspomagające zaburzone funkcje mowy, ruchu i wzroku. Ćwiczenia polegają na doskonaleniu słuchu fonematycznego, percepcji wzrokowej, rozwijanie motoryki małej oraz bogacenie słownika dziecka. Terapia dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, w czwartek (zamiennie 11.00-12.00/12.00-13.00, zakwalifikowane dzieci).

Prowadzenie zajęć: Jadwiga Korzekwa nauczyciel diagnozy, terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.