Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Komunikat dla rodziców z grupy Biedronki

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, na podstawie art.5 ust.1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia  5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  u ludzi ( Dz. U. z 2020 r.poz.1845 z późn. zm.),  § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 ( Dz.U. poz.325 z późn. zm.), § 5 ust.1 pkt 4 i ust.  2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. poz.607 z późn. zm.), w związku z ustalonym kontaktem z osobą zakażoną SARS-CoV-2        

                                                                     nakazuje

poddanie się obowiązkowej kwarantannie od dnia 22.02.2021 r do dnia 01.03.2021 r. w miejscu zamieszkania wszystkie dzieci z grupy przedszkolnej „Biedronki”, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2  w dniu 19.02.2021 r. w Miejskim Przedszkolu Nr 8 w Zgierzu, ul. Łódzka 86.

 Zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że  dana osoba wymaga hospitalizacji   
 albo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu postanowi inaczej.

Jednocześnie PPIS w Zgierzu zobowiązuje dyrektora placówki o przesłanie na adres:  
zgierz@pis.lodz.pl, następujących danych dzieci objętych  kwarantanną:  imię, nazwisko, PESEL, adres przebywania na kwarantannie.

  Barbara Wieteska

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu.